I Forum - Augustów

I Podlaskie Forum GIS

BUDOWA REGIONALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

 

Program FORUM

 

Dzień pierwszy (02.09.2004)

13.00                        

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

13.00 - 13.30

 

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodetę Kraju, Starostę Powiatu Augustowskiego i Burmistrza Miasta Augustów

13.30 - 15.30

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Podlaski System Informacji Przestrzennej.
- Przykłady wdrożeń regionalnych systemów GIS w Polsce i na świecie
- Prezentacja map numerycznych z terenu powiatu suwalskiego jako podstawy do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej.
- Ewidencja budynków

15.30 - 16.00

Poczęstunek (stół szwedzki)

16.00 - 18.00

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Leśna Mapa Numeryczna jako element bazy danych o lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
 w Białymstoku
- Zastosowania wielkoformatowych cyfrowych systemów do obróbki i emisji dokumentacji geodezyjnej.

19.00

Występ zespołu kabaretowego i ognisko

 

Dzień drugi (03.09.2004)

9.00 – 10.00

Śniadanie

10.15 – 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Wykorzystanie systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej w analizie środowiska rolniczego dla potrzeb polityki regionalnej i optymalizacji wykorzystania istniejących zasobów   rolnictwa.
- Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich” - działanie — scalenia gruntów.
- Przygotowanie katastru nieruchomości w województwie podlaskim do celów IACS, PTN i celów fiskalnych

14.45 – 15.30

Obiad

15.45 – 18.00

 

- Urządzenia wielkoformatowe HP
- Pomiary stacją GPS

19.00 

Kolacja

 

Dzień trzeci (04.09.2004)

8.30 – 9.30

Śniadanie

10.00 – 13.00

Wycieczka statkiem po jeziorach augustowskich i zakończenie Forum

 

GALERIA ZDJĘĆ