II Forum - Białowieża

II Podlaskie Forum GIS - Białowieża

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

 

Program FORUM 

 

Dzień pierwszy (01.09.2005)
13.00                          Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

13.00 – 13.30

 

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodetę Kraju, Starostę Powiatu Hajnowskiego i Wójta Gminy Białowieża

13.30 – 15.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Podlaski System Informacji Przestrzennej (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)
- Wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informacji o Przestrzeni Rolniczej Województwa Podlaskiego w zarządzaniu i polityce regionalnej oraz w monitoringu funkcji produkcyjnych, retencyjnych i siedliskowych istniejących zasobów ziemi  (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
- Integracja map glebowo rolniczych z danymi ewidencji gruntów i budynków w systemie GeoKataster (Starostwo Powiatowe w Suwałkach) System projektowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.System rejestru planów przestrzennych i jego integracja z ewidencją gruntów i budynków.- (GISMATIC z Włocławka)
15.15 – 16.00 Obiad

16.00 – 18.15

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Zarządzanie zasobem geodezyjno-kartograficznym w WODGiK – rozwiązania informatyczne firmy INTERGRAPH (INTERGRAPH z Warszawy)
- „Republika GIS” – Publikowanie informacji przestrzennych przez internautów (Politechnika Białostocka)
- Wykorzystanie druku cyfrowego w systemie informacji przestrzennej (OCE z Warszawy)
- Technologia hybrydowa w archiwizacji i zarządzaniu (KWANT z Ostrołęki)
19.30 Kolacja (ognisko)

 

Dzień drugi (02.09.2005)

8.00 – 9.00 Śniadanie – bufet  szwedzki

9.10 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Zarządzanie miastem i powiatem przy pomocy systemu STRATEG (GEOBID z Katowic )
- Aspekty formalno organizacyjne Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej  w województwie opolskim (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
- Praktyczne wykorzystanie SIP w Lasach Państwowych (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku)
- System Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego – w zarządzaniu przestrzenią regionu (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)
- Wykorzystanie danych przestrzennych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego i bezpiecznego (INFOKART z Warszawy)
- Elbląski System Informacji Przestrzennej (Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne z Elbląga)
- Szybka aktualizacja baz danych GIS za pomocą odbiorników GPS firmy Trimble (IMPEXGEO Nieporęt) 
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 18.00 Zwiedzanie Hajnówki
godz. 1900  Kolacja

 

Dzień trzeci (03.09.2005)

8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.00 Rezerwat  Żubrów i Muzeum
12.00 – 13.00 Obiad i zakończenie Forum

SPONSORZY:

           

 

GALERIA ZDJĘĆ