III Forum - Nowogród

III Podlaskie Forum GIS - Nowogród

PRZYKŁADOWE SPOSOBY WYKORZYSTANIA GIS W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU REGIONEM

 

Program FORUM

 

Dzień pierwszy (31.08.2006)
12.00                     Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

12.00 – 12.30

 

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodetę Kraju, Starostę Powiatu Łomżyńskiego i Burmistrza Gminy Nowogródu

12.30 – 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
-  „Wykorzystanie Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej w analizie i prognozowaniu zmian użytkowania gruntów” – (IUNiG IP Puławy)
-  „Kartograficzne i opisowe źródła danych, ich dostępność, przydatność i wiarygodność do opracowań związanych z wykonywaniem zadań Marszałka Województwa w zakresie art. 7c pkt. 4 i 5 ustawy prawo geodezyjne” – (InterTIM Suwałki)
- „Systemy Informacji Przestrzennej GEO-INFO, moduł melioracje” – (Systherm Info Poznań)
- „Wykorzystanie GIS w zarządzaniu miastem metropolitalnym” – (UM Kraków)
14.30 – 15.30 Obiad

15.30 – 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- „System Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające przygotowanie dokumentacji niezbędnej do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego” – (Infokart Warszawa)
- „Planowanie przestrzenne jako komponent krajowej infrastruktury danych przestrzennych” – (Akademia Rolnicza Wrocław)
- „Zobrazowania satelitarne jako nowoczesne elementy GIS w planowaniu i zarządzaniu” – (SCOR Warszawa)
- „System STRATEG w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu regionem” – (Geobid Katowice) 
17.30 – 18.00  Dyskusja
19.00 Kolacja (ognisko)

 

Dzień drugi (01.09.2006)

8.00 – 9.00 Śniadanie – bufet  szwedzki

9.10 – 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa

- "Portal geoinformacyjny - integracja danych szczebla regionalnego i powiatowego - prezentacja rozwiązań firmy Intergaph" – (Intergraph Polska Warszawa)
- „Wojskowy system elektronicznej dystrybucji danych geoprzestrzennych” –(Zarząd Kartografi Wojskowej Warszawa)
- „Zdalna obsługa wykonawcy prac geodezyjnych w Powiatowym (Miejskim) ODGiK” – (OPGIEKA Elbląg)
- „Nowe wielkoformatowe rozwiązania HP dla GIS” – (Kwant Ostrołęka)
- „Technologie pozycjonowania w sieciach referencyjnych GPS, w ofercie Leica Geosystems” – (Leica Warszawa)

12.00 – 12.30 - przerwa na kawę

12.30 – 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa
- „System Informacji Przestrzennej GEO-INFO, moduł TBD – Baza Danych Topograficznych” – (Systherm Info Poznań)
- „Zastosowanie narzędzi GIS w zarządzaniu przestrzenią Biebrzańskiego Parku Narodowego” – (BPN Osowiec)
- „Praktyczne wykorzystanie Leśnej Mapy Numerycznej w prowadzeniu gospodarki leśnej” – (RDLP Białystok i BULiGL Białystok)
- „Zmiany w technologiach wielkoformatowego druku cyfrowego i ich zastosowanie w GIS” – (OCE Warszawa)  
14.00 – 14.30 Dyskusja
14.30 – 15.30 Obiad
15.30 – 18.00 zwiedzanie Fortów Carskich
19.00  Kolacja

 

Dzień trzeci (02.09.2006)

8.00 – 9.00 Śniadanie – bufet  szwedzki
9.00 – 12.00
Zwiedzanie Skansenu Kurpiowskiego
12.00 – 13.00 Obiad i zakończenie Forum

 

SPONSORZY:

           

 

GALERIA ZDJĘĆ