IV Forum - Rajgród

IV Podlaskie Forum GIS - Rajgród

ŚRODOWISKO NATURALNE I SPOSOBY JEGO IDENTYFIKACJI W PRZESTRZENI

 

Program FORUM

 

Dzień pierwszy (30.08.2007)
12.00                     Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

12.00 – 12.15

 

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodetę Kraju, Starostę Powiatu Grajewskiego i Burmistrza Gminy Rajgród 

12.15 – 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwą na kawę
- „Konsekwencje dyrektywy INSPIRE dla środowiska i geodezji” – Edward Mecha;
- „Sposoby identyfikacji, monitoringu i wizualizacji zjawisk zachodzących w przestrzeni przyrodniczej Parku Narodowego” – Grzegorz Kwiatkowski BPN;
- ” Przykłady zastosowania GIS w ocenach stanu środowiska naturalnego” - Magdalena Kiercul, Grzegorz Bok  WIOŚ;
- „Zarządzanie oddziaływaniem na środowisko w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym” – Grzegorz Piłat Intergraph;
- „Miejski System Informacji Przestrzennej w Białymstoku - możliwości zastosowań” – Bogusław Wilczyński
14.30 – 15.30 Obiad

15.30 – 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwą na kawę
- „Analiza zmian zasobów wodnych Puszczy Augustowskiej” – Marek Ksepko BUL;
- „Technologia skaningu laserowego  (LIDAR) w urządzaniu lasu” – Krzysztof Gajko BUL;
- „Analiza możliwości oceny zmian środowiska naturalnego pasa drogi z użyciem wysokorozdzielczych i wielospektralnych zobrazowań satelitarnych” – Bogdan Kolanowski SCOR;
- „Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego” – Jarosław Somla GUGiK;
- „Hurtownia danych w systemie wspomagającym zarządzanie miastem” – Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg
17.40 – 18.00 Dyskusja
19.00 Kolacja

 

Dzień drugi (31.08.2007)

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.10 – 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwą na kawę
- „Wykorzystanie automatów komórkowych do prognozowania zmian użytkowania przestrzeni w perspektywie 2020 roku w województwie podlaskim” – Tomasz Stuczyński IUNiG;
- „Teledetekcja jako narzędzie do zdalnego badania i monitoringu środowiska” – Jerzy Wiśniewski SCOR;
- „Ewidencja źródeł zagrożenia oraz prognozowania rozwoju zdarzeń kryzysowych w oparciu o technologie GIS” – Arkadiusz Stasiak INFOKART;

- „Satelitarne technologie GNSS w monitorowaniu środowiska Wielkich Jezior Mazurskich” – prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak
- „Potrzeba identyfikacji przestrzennej w gospodarce odpadami na przykładzie miasta Siemianowice Śląskie” – Weronika Borys, Krzysztof Borys. GEOBID;
- „Wykorzystanie mapy zasadniczej w projektach GIS na przykładzie projektów mapy akustycznej dla Gdańska, Warszawy i Gdyni” – Andrzej Naguszewski, Ryszard Bratuś i Magda Piwowarska BMT Cordah
- „Nowe plotery fotograficzne firmy HP dla potrzeb geodezji” - Wiesław Makówka KWANT;
- Prezentacja sprzętu firmy Leica Geosystems

13.40 – 14.00  Dyskusja
14.00 – 15.00 Obiad
15.30 – 18.00 Zwiedzanie Twierdzy Osowiec
19.00  Kolacja

 

Dzień trzeci (01.09.2007)

8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.00 Wycieczka do Doliny Rospudy
12.00 – 13.00 Obiad i zakończenie Forum

 

SPONSORZY:
           

 

GALERIA ZDJĘĆ