V Forum - Augustów

V Podlaskie Forum GIS - Augustów

INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH W POLSCE A DYREKTYWA INSPIRE

 

Program FORUM


Dzień pierwszy (28.08.2008)
12.00                     Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

12.00 – 12.15

 

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodetę Kraju, Starostę Powiatu Augustowskiego i Burmistrza miasta Augustów

12.15 – 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa
- „Informacja geodezyjna i kartograficzna jako podstawa funkcjonowania administracji publicznej” – Adam Iwaniak - wiceprezes GUGiK, Warszawa;
- „Polska infrastruktura danych przestrzennych w świetle dyrektywy INSPIRE - za i przeciw” – Edward Mecha - Stowarzyszenie GISPOL;
- „Zakres spełniania norm europejskich dotyczących infrastruktury informacji geoprzestrzennej zdefiniowanej w dyrektywie INSPIRE z produktami pochodzącymi z zobrazowań satelitarnych uzyskanych z systemu IKONOS” - Jerzy Wiśniowski - SCOR, Komorowo;
- „Węzeł regionalny Infrastruktury Informacji Przestrzennej” – Sebastian Podlasek - WASKO, Gliwice;
14.30 – 15.30 Obiad

15.30 – 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa
- „Integracja baz katastralnych, mapy zasadniczej i map topograficznych w świetle standaryzacji danych” – Ludmiła Pietrzak - InterTIM, Suwałki;
- „Kataster OnLine jako węzeł powiatowy infrastruktury danych przestrzennych” – Dariusz Cieśla - Intergraph, Warszawa;
- „EwMapa jako narzędzie dla INSPIRE” – Krzysztof Borys - GEOBID, Katowice;
- „Bezpieczeństwo usług Infrastruktury Informacji Przestrzennej” – Sebastian Podlasek - WASKO, Gliwice;
- „Przegląd współczesnych możliwości prezentacji danych przestrzennych w Internecie” – Piotr Jurczak, Zbigniew Malinowski - GEO-SYSTEM Sp. z o. o., Warszawa
17.30 – 18.00 Dyskusja
19.00 Kolacja

 

Dzień drugi (29.08.2008)

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.15 – 13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwą na kawę
- „Prognoza wpływu zmian klimatu na przydatność rolniczą gleb województwa podlaskiego” – Tomasz Stuczyński - IUNiG PiB, Puławy;
- „Zastosowanie narzędzi GIS w analizie budowy geologicznej terenu na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego” – Grzegorz Kwiatkowski - Biebrzański Park Narodowy, Twierdza Osowiec;
- „Modelowanie danych przestrzennych z zastosowaniem uogólnionej klasy obiektów” – Arkadiusz Stasiak - INFOKART, Warszawa;

- „Rola Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tworzeniu krajowej infrastruktury danych przestrzennych” – Waldemar Izdebki - Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, GEO-SYSTEM Sp. z o. o., Warszawa
- „Zarządzanie Zasobem Wojewódzkim” – Adam Augustynowicz - OPEGIEKA, Elbląg;
- „Problemy certyfikacji serwisu czasu rzeczywistego ASG EUPOS w aspekcie pozyskiwania wiarygodnych danych przestrzennych” – Stanisław Oszczak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn;
- „Nowe rozwiązania wielkoformatowe HP dla GIS” - Wiesław Makówka - HP, Warszawa i Danuta Karaś - KWANT, Ostrołęka;
- Prezentacja sprzętu firmy Leica Geosystems

13.00 – 13.30  Dyskusja
13.30 – 14.30 Obiad
15.00 – 18.00 Zwiedzanie Klasztoru Kamedułów nad jeziorem Wigry
19.00  Kolacja

 

Dzień trzeci (30.08.2008)

8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.00 Wycieczka kolejką wąskotorową
12.00 – 13.00 Obiad i zakończenie Forum