VI Forum - Supraśl

VI Podlaskie Forum GIS

VI Podlaskie Forum GIS, odbyło się w dniach 3-5 września 2009 w Supraślu.

INTEROPERACYJNOŚĆ INSTYTUCJONALNA I TECHNOLOGICZNA DO ZASTOSOWANIA W GEOINFORMACJI

 

Program FORUM

 

Dzień pierwszy  03.09.2009 (czwartek)

11.00                

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

11.00 – 11.30

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodety Kraju, Starostę Białostockiego, Burmistrza Supraśla i Geodetę Województwa Podlaskiego

11.30 – 13.00

 

 

 

 

 

 

Sesja I

“PSIP - stan aktualny i perspektywy rozwoju”

Marta Anchimiuk – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Białystok

 

“Interoperacyjność instytucjonalna w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej Białegostoku”

- Bogusław Wilczyński - Urząd Miejski, Białystok

 

“Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce na tle Europy - sukces czy porażka”

Tomasz Berezowski – INTERGRAPH Polska, Warszawa

 

“Interoperacyjność systemów a modelowanie danych przestrzennych według ISO”

- Adam Augustynowicz - Opegieka, Elbląg

13.00 – 13.30

Przerwa kawowa

13.30 – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja II


“Nowe paradygmaty baz i rejestrów”

- dr Adam Iwaniak - Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

 

“Realizacja Projektu ”Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez internet”

- Krystian Kaczmarek - Geodeta Województwa Pomorskiego, Gdańsk

 

“Wykorzystanie danych serwisu geoportal.gov.pl w lokalnych serwisach internetowych”

- Zbigniew Malinowski - GEO-SYSTEM, Warszawa

 

“Optymalizacja doboru rozwiązań w zakresie plotowania, skanowania i kopiowania z uwzględnieniem kosztów eksploatacji, technologii i aktualnych potrzeb - porównanie dostępnej oferty rynkowej”

- Wiesław Kuchta - DECO DRUK Centrum Dużego Formatu, Warszawa

15.00 – 16.00

Obiad

16.00 – 18.00

 

 

 

 

 

 

 

Sesja III


“Problemy interoperacyjności systemów geoinformacyjnych w Polsce”

- Arkadiusz Stasiak - INFOKART, Warszawa

 

“Interoperacyjność technologii pomiarowych i mobilnych systemów teletransmisji danych”

- prof. dr hab. Stanisław Oszczak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

“Modelowanie miast/budynków 3D i ich zastosowania w Internecie”

- Andrzej Bielasty - GEO-SYSTEM, Warszawa

 

“Nowe rozwiązania HP dla GIS”

- Danuta Karaś - KWANT, Ostrołęka

19.00

Kolacja

 

Dzień drugi   04.09.2009  (piątek)

08.00 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja IV

“Przestrzenna analiza możliwości retencjonowania wody na obszarach zmeliorowanych dla różnych scenariuszy zmian klimatu w województwie podlaskim”

- doc. dr hab. Tomasz Stuczyński - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy

 

“Aktualne trendy w budowie Systemów Informacji Geograficznej dla samorządów na przykładzie technologii ESRI”

Grzegorz Kurzeja - ESRI Polska Sp. z o. o., Warszawa

 

“EWMAPA jako integrator danych zasobu z danymi o środowisku”

- Weronika Borys - GEOBID, Katowice

 

“Standard ISO 19152 jako integrator danych zasobu z danymi o środowisku”

- dr Edward Mecha - Stowarzyszenie GISPOL

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja V


“Wykorzystanie internetu do usprawnienia obsługi prac geodezyjnych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”

- dr Waldemar Izdebski - GEO-SYSTEM, Warszawa

 

“Wykorzystanie danych ewidencji gruntów w zarządzaniu przestrzenią Biebrzańskiego Parku Narodowego”

Grzegorz Kwiatkowski - Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza

 

“CE-BZGIS w Ostrowi Mazowieckiej rok po rozpoczęciu kształcenia na studiach podyplomowych interoperacyjnego GIS - analizy i wnioski”

- dr Jerzy Wiśniowski - Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań GIS, Ostrów Mazowiecka

 

“Na fali koloru - nowe technologie kolorowego druku OCE w służbie geodezyjnej”

- Jarosław Bąk - Oce Poland, Warszawa

13.00 – 14.00

Obiad

14.15 – 18.00

Zwiedzanie Tykocina

19.00 

Kolacja

 

Dzień trzeci  05.09.2009 (sobota) 

08.00 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 12.00

Zwiedzanie Supraśla

12.00 – 13.00

Obiad i zakończenie Forum

 

 

Część zdjęć została zamieszczona dzięki uprzejmości Pana Stanisława Marcina Wilińskiego,
redaktora miesięcznika "Przegląd Geodezyjny"