VII Forum - Przewięź

VII Forum - Przewięź

VII Forum - Przewięź

VII Podlaskie Forum GIS, odbyło się w dniach 26-28 sierpnia 2010 w Przewięzi

"Technologie tworzenia, udostępniania i współużytkowania danych przestrzennych"

Program FORUM

 

Dzień pierwszy  26.08.2010 (czwartek)

12.00                

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

13.00 – 13.30

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, starostę Augustowskiego, Burmistrza Miasta Augustowa i Geodetę Województwa Podlaskiego

Wystąpienie Głównego Geodety Kraju

13.30 – 14.30

 

 

 

 

 

 

Sesja I

„Główne kierunki zmian prawnych, organizacyjnych i technicznych w wybranych standardach technicznych”

Jerzy Zieliński - Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa
Aktualizacja, udostępnianie, przetwarzanie danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego na przykładzie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku”

 - Alicja Horodeńska, Piotr Trofimow - Urząd Miejski w Białymstoku

„Zintegrowana funkcjonalność tworzenia, udostępniania i współużytkowania danych przestrzennych w systemie firmy GEOBID”

- Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o. Katowice

„Analiza możliwości wykorzystania usług sieciowych w administracji samorządowej”

 - dr Waldemar Izdebski, Zbigniew Malinowski - Geo-System Sp. z o.o. Warszawa

14.30 – 15.30

Obiad

15.30 – 18.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja II
„Opracowanie metadanych w kontekście SDI i rozwoju www”

 - dr Adam Iwaniak - Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

„Tworzenie i udostępnianie metadanych z pomocą narzędzi ESRI”

- Aneta Merska, Grzegorz Kurzeja - ESRI Polska Sp. z o.o. Warszawa

„Atrybut daty powstania bądź modyfikacji obiektów w bazach danych przestrzennych. Konsekwencje prawne atrybutu daty w udostępnianych danych przestrzennych w świetle ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej”

 - dr Ludmiła Pietrzak - InterTIM, Warszawa

„Środowisko programowe GeoBa jako narzędzie do tworzenia, udostępniania i wykorzystywania wytworzonych danych przestrzennych”

 - Arkadiusz Stasiak - INFOKART S.A. Warszawa

„Unikatowe rozwiązania firmy Oce w zakresie emisji geodezyjnej dokumentacji wielkoformatowej”

-  Jarosław Bąk - OCE-Poland Ltd. Warszawa

Dyskusja

19.00

Kolacja

 

Dzień drugi   27.08.2010  (piątek)

08.30 – 09.30

Śniadanie

09.30 – 11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja III

„Modelowanie zagrożeń zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych azotanami w województwie podlaskim”

- doc. dr hab. Tomasz Stuczyński - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy

„Automatyzacja procesu pozyskiwania danych przestrzennych przy wykorzystaniu satelitarnych technik pomiarowych”

- prof. dr hab. Stanisław Oszczak, Tomasz Templin - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

„Rola CE-BZGIS w procesie upowszechniania GIS w administracji lokalnej i służbach państwowych Regionu Północno-Wschodniego”

- dr Jerzy Wiśniowski - Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań GIS przy WSFiZ w Ostrowi Mazowieckiej

„Przegląd urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych HP”

 - Dorota Groblewska - Hewlett-Packard Polska, Warszawa

11.10 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja IV
„Czyste lasy - ewidencja dzikich śmietnisk w lasach gminy Ostrów Mazowiecka”

 - dr Bogdan Kolanowski - Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań GIS przy WSFiZ w Ostrowi Mazowieckiej

„Konieczność współużytkowania katastralnych danych przestrzennych w prowadzeniu różnych ewidencji wynikających z obowiązującego prawa”

- dr Edward Mecha i Weronika Borys - GEOBID Sp. z o.o. Katowice

Rozwiązania dla druku wielkoformatowego HP”

 - Wiesław Makówka - Hewlett-Packard Polska, Warszawa

Dyskusja

13.10 – 14.00

Obiad

14.00 – 18.00

Wycieczka do Sejn i Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego

19.00 

Kolacja

 

Dzień trzeci  28.08.2010 (sobota) 

08.00 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 12.00

Rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej

12.00 – 13.00

Obiad i zakończenie Forum


\

Autorem zdjęć jest: podinspektor Mariusz Fabisiak