IX Forum - Wólka Nadbużna

IX edycja naszego Forum została zorganizowana na przełomie sierpnia i września w Wólce Nadbużnej. Wkrótce umieścimy zdjęcia z tegorocznej edycji.

IX Podlaskie Forum GIS

 

Dzień pierwszy: Czwartek (30 sierpień 2012r.)


do godz. 1200 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników Forum

 

godz. 1230- 1300 Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Starostę Siemiatyckiego

 

godz. 1300 - 1500 I sesja referatowa

 

"Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w usługach e-administracji"
- Robert Kursa - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

„Użyteczność publiczna infrastruktury informacji przestrzennej”
- Krzysztof Mączewski - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej - zastosowanie systemu do realizacji zadań publicznych”
- Justyna Bachowska - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 „Platforma ArcGIS w użyteczności publicznej”
- Anna Biała - ESRI Polska

 „iMp - Klient usług danych przestrzennych w realizacji zadań publicznych”
- Paweł Pietras, Blanka Łakomska - GISPartner Sp. z o.o. Wrocław

 

godz. 1500- 1600 Obiad

 

godz. 1600 - 1800 II sesja referatowa

 

"Możliwości i własności Modułu SDI"
- Marek Szulc (kierownik projektu Geoportal2) - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

„Geoinformacyjne usługi sieciowe w praktyce”
- dr Adam Iwaniak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Referat o referatach i innych zagadnieniach związanych z projektami informatycznymi”
- Tomasz Berezowski - Intergraph Polska, Warszawa

 „Rozwiązania wielkoformatowe HP dla GIS – drukowanie w chmurze”
- Danuta Karaś - KWANT Sp. z o.o. Ostrołęka; Wiesław Makówka - Hewlett-Packard Polska, Warszawa

 

od godz. 1900Kolacja - ognisko

 

Dzień drugi: Piątek (31 sierpień 2012r.)


godz. 900- 1000 Śniadanie

 

godz. 1000 - 1200 III sesja referatowa

 

"Nowa wersja geoportalu w technologii firmy GEOBID"
- Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o. Katowice

"Infrastruktura ochrony środowiska województwa podlaskiego"
- Jakub Bobrowski - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

"Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) – na drodze do e-administracji"
- Artur Kapuściński - Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

"Możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w systemach wspierających zarządzanie kryzysowe w uwarunkowaniach województwa podlaskiego – próba analizy"
- Jakub Arcisz - Podlaski Urząd Wojewódzki

"Rola, waga i miejsce ewidencji gruntów i budynków w rejestrach publicznych w świetle nowych i ustanawianych przepisów prawnych"
- dr Ludmia Pietrzak, prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer, Stanisław Cegielski - Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 

godz. 1200- 1230 Przerwa kawowa

 

godz. 1230 - 1400 IV sesja referatowa

 

"Wykorzystanie usług sieciowych związanych z danymi przestrzennymi w administracji samorządowej"
- dr Waldemar Izdebski, Zbigniew Malinowski - Geo-System Sp. z o.o. Warszawa

"Geoportale – różnorodność treści i funkcjonalności na przykładzie Polski i zagranicy"
- Tadeusz Jastrzębski - Starostwo Powiatowe w Białymstoku

"Cyfryzacja zasobu w kształtowaniu przestrzeni publicznej"
- Edyta Wenzel-Borkowska - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 

godz. 1400- 1500 Obiad

 

godz. 1500- 1800 Niespodzianka

 

godz. 1900Kolacja

Dzień trzeci: Sobota (01 wrzesień 2012r.)


 

godz. 800- 900 Śniadanie

 

godz. 900- 1200 Warsztaty terenowe

 

godz. 1200Obiad i zakończenie forum