VIII Forum - Białowieża

VIII Podlaskie Forum GIS

VIII Podlaskie Forum GIS odbyło się w Białowieży w dniach 25-27 sierpnia 2011 r. Tematem wiodącym Forum były: DANE PRZESTRZENNE I SPOSOBY ICH PREZENTACJI W GIS

 

Dzień pierwszy: Czwartek (25 sierpień 2011r.)


do 1200 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników Forum

 

godz. 1200- 1300 Otwarcie Forum i powitanie uczestników

 

godz. 1300 - 1430 I sesja referatowa

 

„Analizy przestrzenne wykonane na podstawie danych zgromadzonych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej miasta Białegostoku”
- Bogusław Wilczyński- Urząd Miejski w Białymstoku

„Interaktywna mapa ochrony przyrody w lasach północno-wschodniej Polski - Otwarty system informacji o lasach RDLP w Białymstoku”
- Marcin Sołoguba - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

„Wykorzystanie narzędzi GIS w ochronie przyrody na terenie województwa podlaskiego”
- Adam Pawłowski- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

 „Technologie OCE wykorzystywane do emisji i udostępniania wielkoformatowej dokumentacji geodezyjnej”
- Jarosław Bąk- OCE Polska

 

godz. 1430- 1530 Obiad

 

godz. 1530- 1800 II sesja referatowa

 

„Harmonizacja i interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych"
- Krzysztof Mączewski - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Generalizacja, wizualizacja i redakcja kartograficzna procesami w tworzeniu nowej generacji map topograficznych”

- Katarzyna Chałka, Marta Grotek, Katarzyna Sawicka, Magdalena Załuska,
Jerzy Zieliński
– Główny Urząd Geodezji i Kartografii

 „Geomedia SDIPortal w praktyce”
- Maciej Maciejonek- Intergraph Polska

„Nowe rozwiązania Hewlett-Packard dla geodezji”
- Wiesław Makówka - Hewlett-Packard

 

godz. 1900 Kolacja- ognisko

 

Dzień drugi: Piątek (26 sierpień 2011r.)

 

godz. 800- 930 Śniadanie

 

godz. 930- 1130 III sesja referatowa

 

„Wizualizacja danych przestrzennych i wyników analiz GIS w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”
- dr Jerzy Wiśniowski - Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań GIS przy WSFiZ w Ostrowi Mazowieckiej

„Wizualizacja wyników analiz rozpoznawczych z użyciem narzędzi GIS na przykładzie katastrofy w Smoleńsku”
- dr Bogdan Kolanowski - Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań GIS przy WSFiZ w Ostrowi Mazowieckiej

„Mapa glebowo-rolnicza i możliwości jej wykorzystania dla potrzeb rolnictwa i środowiska”
- Jan Jadczyszyn, Artur Łopatka, Magdalena Głuszyńska - Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach

„Miejskie Systemy Informacji Przestrzennej”

- Daniel Wołowik – ESRI Polska, Paweł Pietras – GIS Partner

„Geopryzmat-geodezja systemowa”
- Krzysztof Siedlecki - Geopryzmat

 

godz. 1130- 1200 Przerwa na kawę

 

godz. 1200- 13 30 IV sesja referatowa

 

„Węzły katastralne (na przykładzie miasta granicznego” podstawą wizji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030”

- Weronika Borys, Krzysztof Borys – GEOBID Sp. z o. o. Katowice

„Unijne wyzwania postawione geodezji”
- dr Edward Mecha- Stowarzyszenie Gispol

 

Dyskusja nt. ”Problemy organizacyjne i finansowe służby geodezyjnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego w świetle nowych przepisów prawa”

godz. 1330- 1430 Obiad

godz. 1430- 1800 Zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz spacer szlakiem Dębów
                         Królewskich

godz. 1900 Uroczysta kolacja

 

Dzień trzeci: Sobota (27 sierpień 2011r.)

 

godz. 800- 900 Śniadanie

godz. 900- 1200 Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, Cerkwi oraz Parku Pałacowego

godz. 1200 Obiad i zakończenie Forum