XI Forum - Ciechanowiec

XI Podlaskie Forum GIS - Ciechanowiec 12-14 Czerwiec 2014

Galeria

 Tematyka

Temat wiodący tegorocznego Podlaskiego Forum GIS to:

"Jak promować GIS, czyli marketing i edukacja w geoinformacji"

    

Podlaskie Forum GIS jest organizowane już jedenasty rok z rzędu i stale cieszy się dużym zainteresowaniem. Wnosi poważny wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego, a prezentowane referaty dostarczają niezbędnej wiedzy w zakresie stosowania geoinformacji w różnych dziedzinach działalności gospodarczej.

Tegoroczne Forum skupi się na dobrych praktykach jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu istniejących systemów GIS, marketingu systemów informacji przestrzennej będącego motorem skutecznego wdrażania, korzyściach i słabych stronach w edukowaniu odbiorców geoinformacji oraz nowościach oferowanych przez firmy sektora geoinformacyjnego..

Uczestnictwo w Forum daje również możliwość prezentacji własnych osiągnięć, wymiany doświadczeń oraz poznania nowoczesnych technologii i projektów w dziedzinie geoinformacji w skali całego kraju.
XI Podlaskiemu Forum GIS patronuje Marszałek Województwa Podlaskiego.

Organizatorzy Forum:
 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 oraz
 Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Białymstoku

Miejsce

Tegoroczne XI Podlaskie Forum GIS odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2014 r. w miejscowości Ciechanowiec.


Zakwaterowanie większości uczestników będzie miało miejsce w:

Hotel Nowodwory

ul. Pałacowa 7
18-230 Ciechanowiec

http://hotelnowodwory.pl/


Sesje referatowe oraz zakwaterowanie pozostałych uczestników będzie miało miejsce w:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

ul. Pałacowa 5
18-230 Ciechanowiec

http://www.muzeumrolnictwa.pl/