XIII Forum - Supraśl

XIII PODLASKIE FORUM GIS pt. „Rok mapy - zderzenie tradycji z przyszłością”.

Program

PROGRAM XIII PODLASKIEGO FORUM GIS

Dzień pierwszy 23.06.2016 (czwartek)

do godz. 12:00  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

godz. 12:00 - 12:20  Otwarcie Forum

godz. 12:20 - 14:00 Sesja I

Historia w nowoczesnym wydaniu. GIS w edukacji regionalnej na przykładzie projektu
„Atlas Województwa Podlaskiego"
Jakub Bobrowski - Stowarzyszenie „Czemu by nie”

Mapy mówią, czyli od dokumentu analogowego do cyfrowego na terenie
województwa dolnośląskiego
Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego

Wykorzystanie archiwalnej mapy glebowo-rolniczej w analizach przestrzennych - 
Jan Jadczyszyn - IUNG-PIB, Puławy

Stare mapy w nowym stylu, czyli GIS w historii 
Karolina Karpisz - Esri Polska Sp. z o.o.               

godz. 14:00 - 15:00 Obiad

godz. 15:00 - 17:00 Sesja II

Nowy paradygmat publikacji i wyszukiwania danych przestrzennych w sieci WWW
Adam Iwaniak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mapy przyszłości - Smart M.App’s
Paweł Pręcikowski - Intergraph Polska Sp. z o.o.

GEOPORTAL - nowe funkcjonalności
Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o.

Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w budowie infrastruktury danych
przestrzennych w Polsce
Waldemar Izdebski, Zbigniew Malinowski - Geo-system Sp. z o.o.

Druk wielkoformatowy hp Inc. Rozwiązania dla gis
Wiesław Makówka - Hewlett-Packard Polska
Optymalizacja pracy dzięki wydajnym stacjom roboczym hp
Maciej Misiewicz - Hewlett-Packard Polska

godz. 20:00  Kolacja – ognisko

Dzień drugi 24.06.2016 (piątek)

godz. 9:00 - 10:00  Śniadanie

godz. 10:00 - 12:00  Sesja III

Zadania i obowiązki w zakresie świadczenia usług elektronicznych w dziedzinie
geodezji i kartografii
Krzysztof Mączewski - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Jak udostępnić dane pzgik w sieci?
Artur Kapuściński - Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Cechy nowoczesnych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Waldemar Izdebski - Geo-system Sp. z o.o.

GML - lek na wszystko? Problemy implementacyjne nowych rozporządzeń
Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o.

godz. 12:00 - 12:30  Przerwa kawowa

godz. 12:30 - 14:30  Sesja IV

Wojewódzkie centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej
Paweł Szmajda - GEOPOLIS Sp. z o.o.

Wczoraj, dziś, jutro - informacja przestrzenna z pułapu lotniczego
Jacek Siedlik - MGGP Aero Sp. z o.o.

Współczesna mapa źródłem informacji w analizie rynku nieruchomości
Łukasz Kolendo - Politechnika Białostocka

Mapy zagrożeń w systemie zarządzania kryzysowego województwa podlaskiego.
Wczoraj i dziś
Jakub Arcisz - Podlaski Urząd Wojewódzki

Wykorzystanie urządzeń wielkoformatowych przy ewidencjonowaniu
i drukowaniu materiałów PZGIK
Marcin Tkaczyk - Canon Polska Sp. z o.o.

godz. 14:30 - 15:30  Obiad

godz. 15:30 - 18:30  Niespodzianka

godz. 20:00  Uroczysta kolacja

Dzień trzeci 25.06.2016 (sobota)

godz. 8:00 - 9:00  Śniadanie

godz. 9:00 - 12:00  Warsztaty terenowe

godz. 13:00 - 14:00  Obiad i zakończenie Forum

Organizatorzy

Tradycyjnie organizatorami Podlaskiego Forum GIS są:


XIII Podlaskie Forum GIS zostało objęte honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju.


Patronat medialny nad Forum sprawują:


Galeria