XIV Forum - Wólka Nadbużna

XIV Forum - Wólka Nadbużna

Program

PROGRAM XIV PODLASKIEGO FORUM GIS
Dzień pierwszy 08.06.2017 (czwartek)

do godz. 12:30  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

godz. 12:30 - 14:30  Sesja I

E-usługi dla e-zasobu na terenie województwa dolnośląskiego
Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

E-usługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
Joanna Łagoźny - Geodeta Województwa Lubelskiego

Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych
subregionu południowego województwa śląskiego

Henryka Bałys - Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Ewa Sikora - Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Ocena geoportali regionalnych z punktu widzenia użytkownika
Dorota Traczyk - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

godz. 14:30 - 15:30  Obiad

godz. 15:30 - 17:00  Sesja II

ZSIN dla obywatela, administracji, geodety
Ludmiła Pietrzak - Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Przegląd Geodezyjny

Jak zamawiać opracowania fotogrametryczne, czyli dobre praktyki vs. najczęściej popełniane błędy
Witold Kuźnicki - MGGP Aero Sp. z o.o.

E-usługi do automatycznej obsługi zamówień na dane i materiały zasobu
Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o.

godz. 20:00  Kolacja - ognisko


Dzień drugi 09.06.2017 (piątek)

godz. 9:00 - 10:00  Śniadanie

godz. 10:00 - 11:30  Sesja III

Budowa rejestrów publicznych w epoce Web 3.0
Adam Iwaniak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kalejdoskop e-usług. Trendy wdrażania usług elektronicznych na świecie
Jakub Bobrowski  - Stowarzyszenie „Czemu by nie”

Dlaczego trudno żyć bez mapy, czyli jak GIS pomaga w życiu codziennym
Karolina Karpisz - Esri Polska Sp. z o.o.

godz. 11:30 - 12:00  Przerwa kawowa

godz. 12:00 - 13:30  Sesja IV

Rola powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w infrastrukturze informacji przestrzennej
Waldemar Izdebski, Zbigniew Malinowski - Geo-system Sp. z o.o.

Wymiana danych pomiędzy ośrodkiem dokumentacji a wykonawcą prac geodezyjnych
Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o.

Zastosowanie i implementacja cyfrowych danych geodezyjnych do komputerowego modelowania
parametrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Wojciech Kruszyński - Politechnika Białostocka

godz. 13:30 - 14:30  Obiad i zakończenie Forum


GaleriaMiejsce

Kompleks wypoczynkowy 
Eternite - Poznaj Podlasie
Wólka Nadbużna 66
17-300 Siemiatycze


Organizatorzy

Tradycyjnie organizatorami Podlaskiego Forum GIS są:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, parter - pok. 019
wodgik@wrotapodlasia.pl
tel. (85) 66 54 518 fax. (85) 66 54 181