XV Forum - Białowieża

XV Podlaskie Forum GIS - Białowieża

Program

PROGRAM XV PODLASKIEGO FORUM GIS

Dzień pierwszy 14.06.2018 (czwartek)

do godz. 10:00  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

godz. 10:00 - 12:30  Sesja I

Puszcza Białowieska w nowej perspektywie rozwoju zarządzania wielofunkcyjnym obiektem przyrodniczym
Marcin Sołoguba - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Lotnicze skanowania laserowe Puszczy Białowieskiej - potencjał w analizie zasobów przyrodniczych i kulturowych
Krzysztof Stereńczak - Laboratorium Geomatyki, Instytut Badawczy Leśnictwa, Rafał Zapłata - Zakład Konserwacji
Zabytków i Ochrony Krajobrazu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Nowoczesne usługi danych przestrzennych
Michał Fijałkowski - Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Inteligentne miasta, grywalizacja, transport autonomiczny i wiele więcej.
Subiektywny przegląd najciekawszych podlaskich projektów

Jakub Bobrowski - Stowarzyszenie „Czemu by nie”

Co dalej w GIS od Esri - WEGA – system do sprawnego zarządzania zasobem gik
Karolina Karpisz, Eliza Asendy - Esri Polska Sp. z o.o.

godz. 12:30 - 13:30  Obiad

godz. 13:30 - 16:00  Sesja II

System Informacji Województwa Świętokrzyskiego – doświadczenia i dobre praktyki z wdrożenia
i utrzymania systemu SIPWŚ generatorem zmian i planów rozwojowych

Katarzyna Grabowska, Karolina Hatys, Piotr Czarnecki - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Ocena realizacji celów stawianych przed systemami regionalnymi z punktu widzenia użytkownika
Dorota Traczyk - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Obserwacje kosmiczne w Systemach Informacji Przestrzennej
Jan Żołnierz - Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o.

Nowa metoda oceny rozdzielczości geometrii danych przestrzennych
Bartłomiej Bielawski - Instytut Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Warszawie

Rozwiązania wielkoformatowe HP Ink dla GIS
Wiesław Makówka, Danuta Karaś - Kwant

godz. 17:00 - 20:00 Wycieczka

godz. 20:00  Kolacja - ognisko


Dzień drugi 15.06.2018 (piątek)

godz. 9:00 - 10:00  Śniadanie

godz. 10:00 - 12:00  Sesja III

System PZGiK – wymagania i oczekiwania
Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

ZSIN dla obywatela, administracji, geodety
Ludmiła Pietrzak - Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Przegląd Geodezyjny

WEGA w praktyce - współpraca ośrodka z przedsiębiorcami
Eliza Asendy  - Esri Polska Sp. z o.o.

godz. 12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

godz. 12:30 - 14:30  Sesja IV

Nowości w geoportalu firmy GEOBID - e-usługa obsługi wniosków ZUD
Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o.

Praktyczne wykorzystanie Powiatowego ZGiK - udostępnianie i sprzedaż danych przez internet
Jacek Żbikowski - Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

Comarch ERGO – elektroniczna platforma centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej
Paweł Szmajda - COMARCH

Narzędzia geoprzestrzenne Business Intelligence
Maciej Maciejonek - Intergraph Polska Sp. z o.o.

Automatyzacja udostępniania informacji z PZGiK
Zbigniew Malinowski - Geo-System Sp. z o.o.
 

godz. 14:30 - 15:30  Obiad i zakończenie Forum


Miejsce

HOTEL BIAŁOWIESKI
ul. Stoczek 218 B
17-230 Białowieża

Zgłoszenie

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

Warunki udziału w Forum:
- przesłanie karty zgłoszeniowej (poczta, fax, e-mail),
- płatność w określonym terminie,
- przesłanie faxem dowodu wpłaty.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Płatność przelewem na konto:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Białystok
87 1090 2587 0000 0001 2040 6948 z dopiskiem „Forum GIS - Białowieża”.

Koszt uczestnictwa - 950 zł /netto/ + 23% VAT (obejmuje: udział w Forum, wyżywienie oraz noclegi).
Z dodatkowym noclegiem w dniu 13 czerwca 2018 roku - 1100 /netto/ + 23% VAT.

Termin płatności: do 31 maja 2018 roku.

UWAGA! Istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT dla jednostek budżetowych spełniających wszystkie warunki zawarte w oświadczeniu załączonym do niniejszej informacji – pod warunkiem podpisania i złożenia wspomnianego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem. Oświadczenie należy dostarczyć w ORYGINALE!


Dojazd
Zapewniamy transport do Białowieży w dn. 14.06.2018 r. (odjazd autokaru o 7:30 sprzed Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1) oraz powrót do Białegostoku w dn. 15.06.2018 r. (odjazd o 15:30 sprzed Hotelu Białowieski).

Warunki rezygnacji
Zwrotu wpłaconej kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej do dnia terminu płatności.


Organizatorzy

Tradycyjnie organizatorami Podlaskiego Forum GIS są:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, parter - pok. 019
wodgik@wrotapodlasia.pl
tel. (85) 66 54 518 fax. (85) 66 54 181