GIS day

GISday

W ramach białostockiego Dnia GIS uczestnicy imprezy mogli poznać zakres zastosowań technologii GIS,
dowiedzieć się jak kształtuje ona świat dzisiejszy i gdzie możemy jej użyć. Zaprezentowano geoportale
i ich praktyczne zastosowania, mówiono o oczekiwaniach pracodawców wobec absolwentów kierunków
związanych z GISem, zwracając uwagę, iż duży nacisk oprócz wiedzy merytorycznej kładziony jest na ich
elastyczność i odnajdowanie się w każdej sytuacji. Zostały pokazane przykłady udostępniania danych
przestrzennych na potrzeby publiczne i komercyjne, jak również zaprezentowano ciekawe analizy
dotyczące np. zachorowalności na choroby onkologiczne w mieście Białystok.
Podczas warsztatów w pracowniach komputerowych uczestnicy poznając praktyczne zastosowanie
różnych typów oprogramowania GIS mogli między innymi „ugotować mapę”.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz na żywo skanowania 3D i sprzętu GPS do telemetrii zwierząt.

 

GIS Day to coroczna, międzynarodowa impreza użytkowników i pasjonatów Systemów Informacji
Geograficznej (GIS). Dzień ten obchodzony jest od 1987 roku zawsze w środę podczas Tygodnia
Świadomości Geograficznej. Głównym celem GIS Day jest uświadomienie istoty systemów informacji
geograficznej, wykorzystywanych w działaniach administracyjnych, społecznych i gospodarczych.
W tym dniu na całym świecie specjaliści, studenci oraz profesorowie zachęcają dzieci, młodzież
i dorosłych do poznawania świata GIS-u, pokazują jak można samemu stworzyć swój system
i czerpać ogromne korzyści z tego obszaru wiedzy.

 

Patronatem honorowym GIS Day objęli:
Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku

Organizatorzy to:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Politechnika Białostocka,
Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski w Białymstoku,
Uniwersytet w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne „LIMBUS” s.c.


Szczegóły i nowe informacje na temat wydarzenia pojawiają się na bieżąco na Facebook'owym profilu: www.facebook.com/gisdaybialystok