Informacje

Informacje

Przetargi

Użytkownik / Tytuł

Tryb

Termin składania ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

 

 

 

Prawo

(tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2101)

(tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 1034)

(Dz.U. 2014 r., poz. 917 z późn. zmianami)

(Dz.U. 2014 r., poz. 924)

(Dz.U. 2014 r., poz. 914)

(Dz.U. 2013 r., poz. 1183)

(Dz.U. 2012 r., poz. 352)

(tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 219)

(Dz.U. 2012 r., poz. 199)

(Dz.U. 2012 r., poz. 125)

(Dz.U. 2011 r. Nr 299, poz. 1772)

(Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642, sprostowanie Dz. U. z 2013 r. poz. 1031)

(Dz.U. 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

(tekst jednolity Dz.U. 2017 r. Nr 76, poz. 1382)

(Dz.U. 2004 r. Nr 249, poz. 2498)

(Dz.U. 2001 r. Nr 74, poz. 796)

(Dz.U. 1999 r. Nr 45, poz. 454 z późń. zmianami)

Informacje

W tym dziale znajdą Państwo informacje na temat :