Kontakt

Kontakt

Jak do nas trafić?

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieści się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zobacz jak do nas dojechać, sprawdź dane teleadresowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

  E-mail: wodgik@wrotapodlasia.pl

  WWW: http://www.psip.wrotapodlasia.pl

 Fax:  (85) 66 54 181

 

MAPA DOJAZDU:

Geodeta Województwa

DYREKTOR DEPARTAMENTU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

GEODETA WOJEWÓDZTWA


Danuta Konopka


e-mail: danuta.konopka@wrotapodlasia.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

parter - pok. 006

tel. (85) 66 54 113

WODGiK

 Sprzedaż map i materiałów:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

parter - pok. 019

 

tel. (85) 66 54 518

fax. (85) 66 54 181

e-mail: wodgik@wrotapodlasia.pl

 

 

Osoby upoważnione do sprzedaży map:

 

Marta ANCHIMIUK

e-mail: marta.anchimiuk@wrotapodlasia.pl

Marcin LESZCZYŃSKI

e-mail: marcin.leszczynski@wrotapodlasia.pl

Mariusz FABISIAK

e-mail: mariusz.fabisiak@wrotapodlasia.pl


CODGiK

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa

  22 532 25 20
  22 532 25 96

  codgik@codgik.gov.pl

PODGiK

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Starostwo Powiatowe w Augustowie
ul.3-go Maja 29
16-300-Augustów

geodeta powiatowy Leszek Osyda

  87 643 96 85

  87 643 96 85

  geodaug@wp.pl

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok

geodeta powiatowy Mirosława Drewnowska

  85 740 63 94

  85 740 63 95

  podgik_bialystok@poczta.onet.pl

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

geodeta powiatowy Mirosław Maksymiuk

  85 833 11 22

  85 833 26 12

  podgik@powiatbielski.pl

Starostwo Powiatowe w Grajewie
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo

geodeta powiatowy Antoni Gosiewski

  86 273 84 77

  86 273 84 62

  wg@starostwograjewo.pl

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul.Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

geodeta powiatowy Konstanty Wawreszuk

  85 682 20 29

  85 682 42 20

  geodezja@powiat.hajnowka.pl

Starostwo Powiatowe w Kolnie
ul.11 Listopada 1
18-500 Kolno

geodeta powiatowy Krzysztof Kowalczyk

  86 278 48 89

  86 278 20 92

 wydzial.geodezji@powiatkolno.home.pl

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża

geodeta powiatowy Stanisław Kozikowski

  86 215 69 25

  86 215 69 30

  podgiklomza@powiatlomzynski.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki

p.o. geodety powiatowego Marian Leszczyński

  85 727 88 16

  85 727 88 30

   geomonki@o2.pl

Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul. 1-go Maja 1
16-500 Sejny

geodeta powiatowy Anna Miszkiel

  87 517 39 16

  87 516 20 13

   biuro@powiat.sejny.pl

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

geodeta powiatowy Roman Łopaciuk

  85 656 65 40

  85 655 27 11 w. 312

  rlopaciuk@onet.pl

Starostwo Powiatowe w Sokółce

ul. Marszałka J.
Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

p. o. geodeta powiatowy Leszek Stankiewicz

  85 711 08 44

  85 711 20 08

  geodezja@sokolka-powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Suwałkach
 ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki

geodeta powiatowy Ryszard Jan Kalinowski

  87 565 92 20

  87 565 92 29

  sp_geod@o2.pl

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15 a
18-200 Wysokie
Mazowieckie

geodeta powiatowy Franciszek Wyszyński

  86 477 02 02 w. 38

  86 275 31 53

  powiat@wysokomazowiecki.pl

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

geodeta powiatowy Zenon Kaczmarczyk

  86 271 24 18 w. 37

  86 271 20 92

  geodetazambrowski@o2.pl

MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

naczelnik Alina Turowska

  85 869 63 00

  85 869 63 17

  modgk@um.bialystok.pl

MIASTO ŁOMŻA
ul. Stary Rynek 14
18-400 Łomża

naczelnik Stanisław Kozikowski 

  86 215 68 24

  86 216 45 56

   j.bittner@um.lomza.pl

MIASTO SUWAŁKI
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

naczelnik Radosław Wysocki

  87 562 81 43

  87 562 80 98

  geo@um.suwalki.pl

 

SGP Białystok

SGP Oddział w Białymstoku

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

15-950 Białystok

 

Mirosław Mirończuk

  85 653 23 05

prezes Zarządu Czesław Bartoszewicz

  85 740 63 95

 bialystok@sgp.geodezja.org.pl

Podlaski WINGiK

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego

ul. Mickiewicza 3

15-213 Białystok

Jerzy Palusiak

85 743 93 49

85 743 94 85

jpalusiak@bialystok.uw.gov.pl

PTG

Polskie Towarzystwo Geodezyjne

Polskie Towarzystwo Geodezyjne

ul. Przemysława 9/47 

44-300 Wodzisław Sląski 

Jarosław Formalewicz

 zarzad@ptg-org.pl