WODGiK

 

KIEROWNIK WODGiK

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Sprzedaż map i materiałów:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

parter - pok. 019

 

tel. (85) 66 54 518 lub 519

fax. (85) 66 54 181

e-mail: wodgik@wrotapodlasia.pl

 

Osoby upoważnione do sprzedaży map:

 

Danuta Konopka

e-mail: danuta.konopka@wrotapodlasia.pl

Joanna Popko

e-mail: joanna.popko@wrotapodlasia.pl

Jolanta Tomaszewska

e-mail: jolanta.tomaszewska@wrotapodlasia.pl