WODGiK

 Sprzedaż map i materiałów:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

parter - pok. 019

 

tel. (85) 66 54 181 lub 519

fax. (85) 66 54 181

e-mail: wodgik@wrotapodlasia.pl

 

 

Osoby upoważnione do sprzedaży map:

 

Marta ANCHIMIUK - kierownik WODGiK

e-mail: marta.anchimiuk@wrotapodlasia.pl

Mariusz FABISIAK

e-mail: mariusz.fabisiak@wrotapodlasia.pl

Marcin LESZCZYŃSKI

e-mail: marcin.leszczynski@wrotapodlasia.pl

Joanna POPKO

e-mail: joanna.popko@wrotapodlasia.pl