PSIP

Podlaski System Informacji Przestrzennej

Mapa interaktywna

Na tych stronach możecie Państwo przeglądać dane geograficzne Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Są one wyświetlane bezpośrednio na stronach portalu lub w trybie pełnoekranowym, po wybraniu funkcji mapy interaktywnej.

Mapy o rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Integralną część Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej stanowią dane Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (ZSIRPP). Wdrożenie ZSIRPP było odpowiedzią na rosnące potrzeby różnych instytucji administracji oraz podmiotów gospodarczych w zakresie dostępu do informacji, charakteryzujących stan przyrodniczych zasobów rolnictwa, w tym zwłaszcza stan jakości gleb, retencji wodnej, procesów ich degradacji związanych z erozja wodna i wietrzna, ubytkiem glebowej materii organicznej i zakwaszeniem.

Mapa zabytków

Mapa obszarów chronionych

Katalog map interaktywnych

Metadane geoinformacyjne Podlasia

Zapraszamy Państwa do skorzystania z portalu wyszukiwania zasobów danych przestrzennych