Mapa obszarów chronionych

   Mapa przedstawia obszary ochrony przyrody w województwie podlaskim. Obejmuje następujące formy ochrony:

- Parki narodowe z otulinami

- Parki krajobrazowe z otulinami

- Rezerwaty

- Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) programu NATURA 2000 - wyznaczone na podstawie dyrektywy ptasiej 

- Specjalne Obszary Ochrony (SOO) programu NATURA 2000 - wyznaczone na podstawie dyrektywy siedliskowej.