Mapa zabytków

Mapa zabytków województwa podlaskiego przygotowana została dzięki współpracy z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków. Stanowi ona jeden z serwisów tematycznych, dostępny w portalu w formie interaktywnej mapy.

Dane dotyczące obiektów zabytkowych obejmują obecnie jedynie powiat białostocki. Aby zobaczyć je na mapie, należy powiększyć ją na obszarze powiatu. Zabytki podzielone zostały na warstwy tematyczne:

 - zabytki architektury

 - zabytkowe parki i ogrody, np. parki dworskie

 - cmentarze

Szczególnie polecamy oglądanie mapy w trybie interaktywnym. Umożliwia to oglądanie pełnoekranowej mapy. W trybie tym po najechaniu na jeden z powyższych obiektów wyświetlane są nazwy zabytków.