Metadane geoinformacyjne Podlasia

Zapraszamy Państwa do skorzystania z portalu wyszukiwania zasobów danych przestrzennych


Metadane są to informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych. Umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług. Mówiąc w uproszczeniu są to po prostu „dane o danych”, które gromadzą informację o położeniu i rodzaju obiektu , atrybutach, pochodzeniu, dokładności, szczegółowości , aktualności, zastosowanych standardach, prawach autorskich i własności, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych.

Portal wyszukiwania metadanych jest stroną internetową w postaci formularza do określania kryteriów, która potrafi odszukać i wyświetlić spełniające je metadane. Portal ten zwany klientem potrafi kontaktować się z usługą katalogową CSW (Catalogue Services for Web). Usługa ta jest standardem Open Geospatial Consortium (OGC) powszechnie stosowanym dla potrzeb implementacji dyrektywy INSPIRE (2007/2/WE).

Proces przeszukiwania skatalogowanych informacji polega na ustaleniu wartości parametrów wyszukiwania (wyszukiwane słowo, kategoria tematyczna, współrzędne danych przestrzennych, itp.) W wyniku wyszukiwania użytkownikowi systemu wyświetlane są informacje o danych przestrzennych lub usługach sieciowych zawarte w usłudze CSW, w widoku ogólnym oraz szczegółowym.

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA