Dane bez opłat

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) - nieodpłatnie

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) - nieodpłatnie

Na podstawie art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 782) od dnia 31 lipca 2020 roku, nie będzie pobierana opłata za udostępnianie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

Dane BDOT10k z województwa podlaskiego w formacie GML, mogą Państwo pobrać powiatami z linków poniżej:

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2001_augustowski.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2002_bialostocki.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2003_bielski.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2004_grajewski.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2005_hajnowski.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2006_kolnenski.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2007_lomzynski.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2008_moniecki.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2009_sejnenski.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2010_siemiatycki.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2011_sokolski.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2012_suwalski.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2013_wysokomazowiecki.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2014_zambrowski.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2061_Bialystok.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2062_Lomza.zip

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/bdot10k/2063_Suwalki.zip

Wizualizację pobranych danych można uzyskać poprzez wtyczkę z repozytorium wtyczek w programie QGIS: : BDOT10k_GML_SHP.

Wtyczka została przygotowana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii – opis wtyczki:

http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2021/27.05.2020-wizualizacja-bdot10k-w-qgis