Skorowidze

Ortofotomapy

Ortofotomapy lotnicze w skali 1:5000 i 1:10000, w układach PUWG1992 i PUWG2000

Mapy papierowe

Tradycyjne papierowe mapy topograficzne w podziale arkuszowym, w skalach 1:10000, 1:25000, 1:50000 i 1:100000

Mapy administracyjne

Przeglądowe mapy administracyjno-gospodarcze powiatów w skali 1:100000 i województwa w skali 1:200000

Mapy rastrowe

Skanowane mapy topograficzne i tematyczne w formacie rastrowym (*.TIF)

Mapy wektorowe

Zwektoryzowane arkusze map topograficznych i tematycznych w formacie *.DGN